Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları

Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları

Peyronie Hastalığı

Peyronie Hastalığı

Aşırı Aktif Mesanede Tedavi

Aşırı Aktif Mesanede Tedavi

SWL - Son Gelişmeler

SWL - Son Gelişmeler

Penil Protez

Penil Protez

Doğumsal Anomalileri

Doğumsal Anomalileri

İnmemiş Testis

İnmemiş Testis

ED (Sertleşme Problemi) Tedavisinde Şok Dalga Tedavisi SWT

ED (Sertleşme Problemi) Tedavisinde Şok Dalga Tedavisi SWT

DUOLITH® SD1 »ultra« vasküler kaynaklı ED ve peyronie hastalığı tedavisi için oldukça etkilidir. Şok dalgasının bu hastalıklarda etkili olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmış...
Skrotal Kitleler

Skrotal Kitleler

Erektil Fonksiyon ve Disfonksiyon; Tanı ve Tedavi

Erektil Fonksiyon ve Disfonksiyon; Tanı ve Tedavi

Priapizim Tedavisindeki Yenilikler

Priapizim Tedavisindeki Yenilikler

İşeme Fizyolojisi

İşeme Fizyolojisi

Akut Skrotum

Akut Skrotum

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS,RİRC,FURS)

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS,RİRC,FURS)

Ürolojik Tanı Yöntemleri

Ürolojik Tanı Yöntemleri

Erkek  İnfertilitesinde Medikal Tedavi

Erkek İnfertilitesinde Medikal Tedavi

Prematür Ejakülasyonun Yeni Sınıflama ve Tedavisi

Prematür Ejakülasyonun Yeni Sınıflama ve Tedavisi

Vezikoüreteral Reflü  (VUR)

Vezikoüreteral Reflü (VUR)

Retrograd İntrarenal  Cerrahi (RIRS)

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS)

Ürogenital Sistemin Fonksiyonel Anatomisi ve Cerrahisi

Ürogenital Sistemin Fonksiyonel Anatomisi ve Cerrahisi

Peyronie's Hastalığı

Peyronie's Hastalığı

Varikosel Güncelleme

Varikosel Güncelleme

Nefron Koruyucu Cerrahi (NKC)

Nefron Koruyucu Cerrahi (NKC)

Böbrek taşı tedavisinde; PNL  RIRS  Mikropnl

Böbrek taşı tedavisinde; PNL RIRS Mikropnl

Renal Kolik

Renal Kolik

Ürogenital Sistem Travmaları

Ürogenital Sistem Travmaları