Penil Anomaliler

Penil Anomaliler

PENİL AGENEZİS10 ila 30 milyonda bir görülür. Genellikle fenotipik ve genotipik olarak normal erkektirler. Rudimenter erektil doku vardır. %54 vakada ek anomali mevcuttur. Ek anomaliler kript...