Hakkımda

DOÇENTLİK ÖNCESİ DÖNEM


MAKALELER

a) Uluslararası

 • Ayan S, Kaloglu C, Gokce G, Kilicarslan H, Gultekin EY. Effect of insulin therapy to diabetic cystopathy: urodynamic and histological findings in a rabbit model. Scand J Urol. Nephrol, 33: 392-395, 1999.
 • Ayan S, Gokce G, Kilicarslan H, Kaya K, Gultekin EY. An unusual cause of urinary incontinence: urethral coitus. Sc J Urol. Nephrol, 35: 254, 2001.
 • Kilicarslan H, Ayan S, Gokce G, Kaya K, Gultekin EY. Cranial blind ending branch of a bifid ureter. Int Urol Nephrol. 32: 635-636, 2001.
 • Gokce G, Kilicarslan H, Ayan S, Yıldız E, Kaya K, Gultekin EY. Adenomatoid tumors of testis and epididym: a report of two cases. Int Urol Nephrol. 32: 677-680, 2001.
 • Ayan S, Gokce G, Kilicarslan H, Ozdemir O, Yıldız E, Gultekin EY. K-RAS mutation in transitional cell carcinoma of urinary bladder. Int Urol Nephrol. 33: 363-367, 2001.
 • Gokce G, Kilicarslan H, Ayan S, Tas F, Akar R, Kaya K, Gultekin EY. Genitourinary tuberculosis: A review of 174 cases. Scand J Infect Dis, 34: 338-340, 2002.
 • Kilicarslan H, Yildirim S, Bagcivan I, Ayan S, Sarac B, Sarioglu Y. Effect of chronic renal failure (CRF) on purinergic responses of corpus cavernosal smooth muscle in rabbits. BJU Int. 90: 596-600, 2002.
 • Bagcivan I, Gokce G, Ayan S, Yildirim S, Sarac B, Kilicarslan H, Sarioglu Y. H-K ATP’ase inhibitors induce relaxation on rabbit prostatic strips in vitro. Int J Urol. 9: 641-644, 2002.
 • Bagcivan I, Kilicarslan H, Sarac B, Gokce G, Yildirim S, Ayan S, Sarioglu Y. The evaluation of the effects of renal failure on erectile dysfunction in a chronic renal failure (CRF) rabbit model. BJU Int. 91: 697-701, 2003.
 • Kilicarslan H, Guvenal T, Ayan S, Gokce G, Cetin A, Gultekin EY.Comparison of outcomes of three differentsurgical techniques performed for stress urinary incontinence. Int J Urol. 10: 126-130, 2003.
 • Akyol M, Kilicarslan H, Goze F, Emre S. Granuloma annulare associated with prostate carcinoma- A case. J Eur Acad Dermatol Venereol,17: 464-465, 2003.
 • Kaya S, Poyraz O, Gokce G, Kilicarslan H, Kaya K, Ayan S. Role of genital mycoplasmata and other bacteria in urolithiasis. Scand J Infect Dis, 35: 315-317, 2003.
 • Gokce G, Kaya K, Kilicarslan H, Tas F, Ayan S, Yıldız E, Gultekin EY. Epidermoid cyst in the renal pelvis. Int Urol Nephrol. 35: 9-10, 2003.
 • Turan M, Kibar Y, Karadayi K, Kilicarslan H, Sen M. Intraluminal migration of retained surgical sponge without sign of peritonitis; report of a case. Chirurgische Gastroenterologie 19: 181-183, 2003.
 • Kilicarslan H, Sarac B, Bagcivan I, Gokce G, Yildirim S, Sarioglu Y. The effect of chronic renal failure on phosphodiesterase inhibitor induced relaxation responses in rabbit cavernosal strips.J European Pharmacology. 462: 155-160, 2003.
 • Kilicarslan H, Gokce G, Ayan S, Guvenal T, Kaya K, Gultekin EY. Predictors of outcome after in situ vaginal wall sling surgery. Int Urogynecol J Pel, 14: 339-341, 2003.
 • Kilicarslan H, Gokce G, Ayan S, Atalar M, Kaya S, Kaya K, Gultekin EY. A case of hydatid disease: urinary retantion due to isolated retrovesical hydatid cyst in a boy. Scand J Infect Dis, 35: 408-410, 2003.
 • Gokce G, Bagcivan I, Kilicarslan H, Yildirim S, Gultekin EY, Sarioglu Y. Relaxation effect of adrenomedullin in isolated rabbit corpus cavernosum smooth muscle. BJU Int.93: 859-862, 2004.
 • Yildiz E, Gokce G, Kilicarslan H, Ayan S, Goze F, Gultekin EY.Prognostic value of Ki-67, CD 44, and VEGF expression and microvessel invasion in renal cell carcinoma. BJU Int. 93: 1087-1093,2004.


b) Ulusal

 • Özkürkcügil C, Gültekin EY, Ayan S, Gökçe G, Kılıçarslan H. Transvajinal mesane boynu süspansiyonu (Raz Modifikasyonu): 20 hastada ortalama 14.7 aylık takip. Türk Üroloji Dergisi, 23: 195-8, 1997.
 • Uçar C, Gökçe G, Ayan S, Elagöz Ş, Kılıçarslan H. Funiküler multinodüler fibröz psödotümör. Üroloji Bülteni, 9: 121-2, 1998.
 • Gökçe G, Uçar C, Ayan S, Kılıçarslan H, Keçeci H, Gültekin EY. Multipl skleroz ve alt üriner sistem disfonksiyonu: ürodinamik değerlendirme. Üroloji Bülteni, 10: 43-7, 1999.
 • Atik M, Gökçe G, Ayan S, Kılıçarslan H, Gültekin EY. Mesane tümörlü hastaların izleminde BTA stat testi ile üriner sitolojinin karşılaştırılması. Üroloji Bülteni, 11: 159-63, 2000.
 • Kaya K, Ayan S, Gökçe G, Kılıçarslan H, Elagöz Ş, Gültekin EY. Konjenital posterior üretral polip. Üroloji Bülteni, 11: 176-7, 2000.
 • Ayan S, Kılıçarslan H, Gökçe G, Gültekin EY. İnsidental prostat kanseri tanısı konulan hastalardaki S/T PSA oranları. Üroloji Bülteni, 12: 107-110, 2001.
 • Kılıçarslan H, Ayan S, Gökçe G, Kayacan E, Gültekin EY. Pediyatrik hastalardaki genitoüriner sistem travmalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 7: 110-112, 2001.
 • Gökçe G, Kılıçarslan H, Ayan S, Hocaoğlu S,Gültekin EY. İyatrojenik üreter travmalarında tedavi planlarımız ve sonuçları. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 6:271-274,2001.
 • Arıkan Y, Kılıçarslan H, Gökçe G, Ayan S, Gültekin EY. Mesane kanserli hastaların tanı ve takibinde üriner NMP22 testi. Üroloji Bülteni,12: 92-96, 2001.
 • Kılıçarslan H, Gökçe G, Ayan S, Gültekin EY, Arıkan Y, Hocaoğlu S. Fournier’s gangrene: a report of 20 cases. T Klin J Med Res 19: 55-58, 2001.
 • Kılıçarslan H, Gökçe G, Akar R, Ayan S. Torasik böbrek Renal ektopinin nadir bir şekli. Üroloji Bülteni,12: 236-237, 2001.
 • Gökçe G, Kılıçarslan H, Kaya K, Yıldız E,Ayan S. Mesane hamartomu. Üroloji Bülteni, 13: 45-47, 2002.
 • Esin Yıldız, Ersin Tuncer, Gökhan Gökçe, Hakan Kılıçarslan, Böbreğin iğsi hücreli komponenti belirgin anjiomyolipomu: İki olgu sunumu. Patoloji Bülteni, 19: 85-89, 2002.
 • Ö Berkan, S Ayan, G Gökçe, H Kılıçarslan, İ Günay, K Doğan. Ratlarda geçici abdominal aort oklüzyonu sonrasında oluşan renal hasarın azaltılmasında askorbik asitin rolü. Damar Cerrahisi Dergisi, 1:17-20, 2002.
 • Hakan Kılıçarslan, Kemal Kaya, Tevfik Güvenal, Gökhan Gökçe, Semih Ayan, E Yener Gültekin. Üriner inkontinanslı kadınlarda semptomlar ile ürodinamik bulgularin ilişkisi. Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi, 17:45-47,2003.
 • Kılıçarslan H, Gökçe G, Kaya K, Ayan S, Gültekin EY. Penis fraktürlerinin cerrahi tedavisi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 9: 54-56, 2003.

 

KİTAPLAR

Ulusal

 • Hakan Kılıçarslan, Yener Gültekin. Ereksiyonun periferik kontrolü. Erkek ve Kadın Cinsel Fonksiyonu ve Disfonksiyonu. 2004.
 • Hakan Kılıçarslan. Türk Androloji Derneği, Androloji Bülteni Temel Araştırma Bölüm Editörlüğü ISSN: 1304-6861

 

KONGRE FAALİYETLERİ (Konuşmacı, panelist, sözlü bildiri, poster bildiri)

a) Uluslararası

 • C Özkürkcügil, H Kılıçarslan, G Gökce, C Uçar. The impact of L-arginin monohydrochloride therapy on sperm parameters and pregnancy rate. 3rd international congress on andrology in Turkey. June 1-4,1997, İstanbul.

b) Ulusal

 • Özkürkcügil C, Gökçe G, Kılıçarslan H, Ayan S, Gültekin EY. İnkontinanası olan kadınlarda klinik ve ürodinamik sonuçların retrospektif olarak değerlendirilmesi.14. Ulusal Üroloji (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
 • Hakan Erdoğan, Yener Gültekin, Reyhan Eğilmez, Hakan Kılıçarslan, Gökhan Gökçe. İntrakaviter uygulanan adriamisin, mitomisin c ve BCG’nin normal keme ürotelyumu üzerindeki etkileri. 12. Ulusal Patoloji Kongresi, 12-15 Ekim,1996.
 • Kılıçarslan H, Çelik VK, Aker A, Ayan S, Gökçe G, Gültekin EY. Mesane tümörlü hastalarda üriner glikozaminoglikan seviyeleri. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya.
 • Kılıçarslan H, Gökçe G, Arıkan Y, Ayan S, Gültekin EY.Hipospadias cerrahisi sonrası oluşan üretrokütanöz fistüllerin duramater ile onarımı. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep.
 • Gökçe G, Kılıçarslan H, Arıkan Y, Ayan S, Gültekin EY. Prepusyal transvers ada flep sonrası komplikasyonlarımız. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep.
 • Yılmaz Arıkan, Hakan Kılıçarslan, Semih Ayan, Gökhan Gökçe, E Yener Gültekin. Mesane kanserli hastaların tanı ve takibinde üriner NMP22 testi. 16.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 8-12 Ekim,2000,İzmir.
 • Semih Ayan, Fikret Taş, Hakan Kılıçarslan, Gökhan Gökçe, E Yener Gültekin. Prostat kanseri tanısında renkli doppler ultrasonografinin kullanımı. 16.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 8-12 Ekim,2000,İzmir.
 • Mehmet Atik, Gökhan Gökçe, Semih Ayan, Hakan Kılıçarslan, EYener Gültekin. Mesane tümörlü hastaların takibinde BTA stat testi ile üriner sitolojinin karşılaştırılması. 16.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 8-12 Ekim 2000,İzmir.
 • Esin Yıldız, Fahrettin Göze, Semih Ayan, Gökhan Gökçe, Hakan Kılıçarslan. Klasik (Berrak) böbrek hücreli karsinomada Kİ 67, CD 44 ve vaskular endotelyal growth faktör ekspresyonu ve bunun mikroskopik vasküler invazyonu ile ilişkisi. XV. Ulusal Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 20-26 Ekim 2001, Adana.
 • Esin Yıldız, Ersin Tuncer, Gökhan Gökçe, Hakan Kılıçarslan. Böbreğin iğsi hücreli komponenti belirgin anjiomiyolipomu (iki olgu sunumu). XV. Ulusal Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 20-26 Ekim 2001, Adana.
 • G Gökçe, I Bağcivan, H Kılıçarslan, S Yıldırım, EY Gültekin, Y Sarıoğlu. İzole tavşan korpus kavernozum düz kasında kontraktiliteye adrenomedullinin etkisi varmı dır? Ulusal Androloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 12-16 Eylül 2001, Ankara.
 • Kılıçarslan H, Bağcivan İ, Saraç B, Gökçe G, Yıldırım Ş, Ayan S, Sarıoğlu Y. Kronik böbrek yetmezliği oluşturulan tavşan modelinde böbrek yetmezliğinin erektil disfonksiyon üzerine olan etkilerinin incelenmesi.17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • Kılıçarslan H, Yıldırım Ş, Bağcivan İ, Ayan S, Saraç B, Sarıoğlu Y. Kronik böbrek yetmezliğinin tavşan korpus kavernozum düz kasında pürinerjik cevaplar üzerine etkisi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • Kılıçarslan H, Saraç B, Gökçe G, Bağcivan İ, Yıldırım Ş, Sarıoğlu Y.Spesifik fosfodiesteraz inhibitörlerinin in vitro kronik böbrek yetmezliği oluşturulan tavşan kavernöz dokusu üzerine etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • Hakan Kılıçarslan, Gökhan Gökçe, Semih Ayan, Kemal Kaya, E Yener Gültekin. İn situ anterior vajinal wall sling operasyonu sonrası cerrahi sonucun belirleyicileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • Ö Berkan, S Ayan, G Gökçe, H Kılıçarslan, İ Günay, K Doğan. Ratlarda geçici abdominal aort oklüzyonu sonrasında oluşan renal hasarın azaltılmasında askorbik asitin rolü. I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 5-6 Ocak 2002, Ankara.
 • Gökhan Gökçe, Hakan Kılıçarslan, Semih Ayan, S.Siyami Hocaoğlu, Hasan Karboğa, E.Yener Gültekin. Pelvik Birim Altında ve Üstündeki Üreter Taşlı Hastalarda Üreteroskopik Girişimlerin Sonuçlarının Karşılaştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • Kemal Kaya, Semih Ayan, Gökhan Gökçe, Hakan Kılıçarslan, Esin Yıldız, E Y Gültekin. Renal Hücreli Karsinom ve Üriner NMP 22. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • Gökhan Gökçe, Semih Ayan, Hakan Kılıçarslan, Kemal Kaya, Kahraman Topsakal, E Y Gültekin. Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • Hakan Kılıçarslan. Ereksiyonun fizyolojisi. Pratisyen hekimler için erkek ve kadın cinsel sağlığında temel bilgiler kursu. 5. Ulusal Androloji Kongresi, 4 Haziran 2003, İstanbul.
 • Hasan Karboğa, Gökhan Gökçe, Esin Yıldız, Hakan Kılıçarslan, Semih Ayan, E. Yener Gültekin. Tek taraflı testis torsiyonu sonrası karşı testiste gelişen apopitotik değişikliklere ACE inhibitörü ve AT1 reseptör blokerlerinin etkileri. 5. Ulusal Androloji Kongresi. 5-7 Haziran 2003, İstanbul.
  Gökhan Gökçe, Kemal Kaya, Semih Ayan, Hakan Kılıçarslan, Ertan Temizöz, E.Yener Gültekin. Staghorn Renal Taşların Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 24-26 Ekim 2003, Diyarbakır.
 • E Yıldız, R Eğilmez, F Göze, H Kılıçarslan. Prostatik adenokarsinomun tanısında morfolojik kriterlerin sıklığı. 16. Ulusal Patoloji Kongresi. 29-31 Mayıs 2003, Konya

 

ARAŞTIRMA PROJESİ


Ulusal

 • Hakan Kılıçarslan, EY Gültekin. Mesane kanserli hastalarda üriner glikozaminoglikan atılımları. C.Ü. Araştırma Fonu T-105, 1998.
 • Hakan Kılıçarslan Kronik böbrek yetmezliği tavşan korpus kavernozum düz kasının nitrerjik yanıtlarını bozmaktadır. C.Ü. Araştırma Fonu T-184, 2001.
 • Hakan Kılıçarslan, Esin Yıldız. Mesane papiller ürotelyal neoplazımlarında Kİ-67, c-myc protoonkogen ekspresyonları ile olası c-myc mutasyonu ve bunların tümör derecesi ve evresi ile ilişkisi. C.Ü. Araştırma Fonu T-192, 2002.

 

PATENT VE ÖDÜLLER

Ulusal

 • Deneysel çalışma ödülü. Kılıçarslan H, Bağcivan İ, Saraç B, Gökçe G, Yıldırım Ş, Ayan S, Sarıoğlu Y. Kronik böbrek yetmezliği oluşturulan tavşan modelinde böbrek yetmezliğinin erektil disfonksiyon üzerine olan etkilerinin incelenmesi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya.

 

ATIFLAR

 • Kilicarslan H, Yildirim S, Bagcivan I, Ayan S, Sarac B, Sarioglu Y. Effect of chronic renal failure (CRF) on purinergic responses of corpus cavernosal smooth muscle in rabbits. BJU Int. 90: 596-600, 2002.
 • Bagcivan I, Kilicarslan H, Sarac B, Gokce G, Yildirim S, Ayan S, Sarioglu Y.The evaluation of the effects of renal failure on erectile dysfunction in a chronic renal failure (CRF) rabbit model. BJU Int, 91: 697-701, 2003
 • Kilicarslan H, Sarac B, Bagcivan I, Gokce G, Yildirim S, Sarioglu Y. The effect of chronic renal failure on phosphodiesterase İnhibitor-induced relaxation responses in rabbit cavernosal strips. J European Pharmacology, 462: 155-60, 2003.

 

 

DOÇENTLİK SONRASI DÖNEM


MAKALELER

a) Uluslararası

 • Gokce G, Topsakal K, Ayan S, Kilicarslan H, Gokce SF, Gultekin EY. Case report: Nonobstructive giant urethral stone with two safety pins. Int Urol and Nephrol, 36: 65-66, 2004.
 • Kaya K, Ayan S, Gokce G, Kilicarslan H, Yildiz E, Gultekin EY. Urinary nuclear matrix protein 22 for diagnosis of renal cell carcinoma. Scand J Urol. Nephrol, 39; 25-29, 2005.
 • Ayan S, Kaya K, Topsakal K, Kilicarslan H, Gokce G, Gultekin EY. Efficacy of tolterodine as a first-line treatment for non-neurogenic voiding dysfunction in children. BJU Int. 96:411-414, 2005.
 • Bulent Sarac, M. Kemal Yildirim, Ihsan Bagcivan, Kemal Kaya, Hakan Kilicarslan, Sahin Yildirim. Effect of hypothyroidism on the nitrergic relaxant responses of corpus cavernosal smooth muscle in rabbits. IJU 13: 58-63, 2006.
 • Kilicarslan H, Ayan S, Vuruskan H, Gokce G, Gultekin EY. Treatment of Detrusor Sphincter Dyssynergia with Baclofen and Doxazosin. Int Urol Nephrol 38:537-41,2006
 • Kilicarslan H, Bagcivan I, Yildirim MK, Sarac B, Kaya T. Effect of hypothyroidism on the NO/cGMP pathway of corpus cavernosum in rabbits. J Sex Med 3:830-837, 2006.
 • Kaya K, Gokce G, Kaya S, Kilicarslan H, Ayan S, Gultekin EY. Isolated renal and retroperitoneal hydatid cysts: a report of 23 cases. Tropical Doctor, Volume 36: 243-246, 2006.
 • Ozdemir O, Gul E, Kilicarslan H, Gokce G, Beyaztas FY, Ayan S, Sezgin I. SRY and AZF gene variation in male infertility: a cytogenetic and molecular approach. Int Urol Nephrol, 39:1183-9, 2007.
 • Seyhan S, Yavascaoglu I, Kilicarslan H, Dogan HS. Kordan Y. Associatıon of vitamin D receptor gene taq 1 polymorphism with recurrent urolithiasıs in children. International J Urology, 14:1060-2, 2007.
 • Ozturk M, Kordan Y, Cangul H, Dogan HS, Kilicarslan H, Vuruskan H, Oktay B. The impact of urokinase gene 3'-UTR t/c polymorphism on childhood calcium oxalate urolithiasis. Int Urol Nephrol, 40:563-8, 2008.
 • Yildirim MK, Bagcivan I, Sarac B, Kilicarslan H, Yildirim S, Kaya T. Effect of hypothyroidism on the purinergic responses of corpus cavernosal smooth muscle in rabbits. Int Urol Nephrol, 40:691-9, 2008.
 • Gokten OE, Kilicarslan H, Dogan HS, Turker G, Kordan Y. The efficacy of levobupivacaine infiltration to nephrosthomy tract in combination with intravenous paracetamol on postoperative analgesia in percutaneous nephrolithotomy patients. J Endourol. 2011;25:35-9.
 • Dogan HS, Kilicarslan H, Kordan Y, Celen S, Oktay B. Percutaneous nephrolithotomy in children:does age matter? World J Urol 2011;29:725-729.
 • Dogan HS, Onal B, Satar N, Aygun C, Piskin M, Tanriverdi O, Gurocak S, Gunay LM, Burgu B, Ozden E, Nazli O, Erdem E, Yucel S, Kefi A, Demirci D, Uluocak N, Aridogan IA, Turunc T, Yalcin V, Kilinc M, Horasanli K, Tan MO, Soygur T, Sarikaya S, Kilicarslan H, Turna B, Doruk HE, TekgulS. Factors affecting complication rates of ureteroscopic lithotripsy in children: results of multi-institutional retrospective analysis by Pediatric Stone Disease Study Group of Turkish Pediatric Urology Society. J Urol. 2011 Sep;186(3):1035-40. Epub 2011 Jul 23.
 • Danisoglu ME, Aytac B, Kilicaslan H, Dogan S, Vuruskan H. Reduction of shock wave lithotripsy- induced renal tubular injury by tadalafil. Bratisl Lek Listy. 2013;114(11):616-20.
 • Onal B, Dogan HS, Satar N, Bilen CY, Güneş A, Ozden E, Ozturk A, Demirci D, Istanbulluoğlu O, Gurocak S, Nazli O, Tanriverdi O, Kefi A, Korgali E, Silay MS, Inci K, Izol V, Altintas R, Kilicarslan H, Sarikaya S, Yalcin V, Aygun C, Gevher F, Aridogan IA, Tekgul S. Factors affecting complication rates of percutaneous nephrolithotomy in children: results of a multi-institutional retrospective analysis by the Turkish pediatric urology society.J Urol. 2014 Mar;191(3):777-82.
 • Kaygısız O, Coşkun B, Kılıçarslan H, Kordan Y, Vuruşkan H, Özmerdiven G, Yavaşcaoğlu İ. Comparison of ureteroscopic laser lithotripsy with laparoscopic ureterolithotomy for large proximal and mid-ureter stones. Urol Int. 2015;94(2):205-9. doi: 10.1159/000368374. Epub 2015 Jan 29.
 • Kılıçarslan H, Kaynak Y, Kordan Y, Kaygisiz O, Coskun B, Gunseren KO, Kanat FM. Unfavorable anatomical factors influencing the success of retrograde intrarenal surgery for lower pole renal calculi. Urol J. 2015 Apr 29;12(2):2065-8.
 • Kılıçarslan H, Kaynak Y, Gökcen K, Coşkun B, Kaygısız O. Comparison of patient satisfaction rates for the malleable and two piece-inflatable penile prostheses. Turk J Urol. 2014 Dec;40(4):207-10. doi: 10.5152/tud.2014.37108.
 • Gökçen K, Kılıçarslan H, Coşkun B, Ersoy A, Kaygısız O, Kordan Y. Effect of ADMA levels on severity of erectile dysfunction in chronic kidney disease and other risk factors. Can Urol Assoc J. 2016 Jan-Feb;10(1-2):E41-5. doi: 10.5489/cuaj.3170. Epub 2016 Jan 14.
 • Özdabakoğlu O, Güllülü S, Sağ S, Şentürk T, Kılıçarslan H, Tütüncü A, Keçebaş M, Baran I, Aydinlar A.. Evaluation of arterial stiffness and cardiac function in patients with vascular erectile dysfunction: acute effects of phosphodiesterase-5 inhibitor tadalafil. Int J Impot Res. 2017 May;29(3):96-100. doi: 10.1038/ijir.2016.47. Epub 2016 Dec 8.
 • Ozmerdiven G, Coskun B, Kaygisiz O, Vuruskan BA, Asiltas B, Kılıçarslan H, The protective effect of L-arginine, tadalafil, and their combination in rat testes after ischemia and reperfusion injury.. Can Urol Assoc J. 2017 Jan-Feb;11(1-2):E19-E25. doi: 10.5489/cuaj.3872. Epub 2017 Jan 12.
 • Kadirov R, Coskun B, Kaygisiz O, Gunseren KO, Kordan Y, Yavascaoglu I, Kılıçarslan H. Penile Plication With or Without Degloving of the Penis Results in Similar Outcomes. Sex Med. 2017 Sep;5(3):e142-e147. doi: 10.1016/j.esxm.2017.05.001. Epub 2017 Jul 13.
 • Kaygısız O, Kılıçarslan H, Mert A, Coşkun B, Kordan Y.. Comparison of intermediate- and low-frequency shock wave lithotripsy for pediatric kidney stones. Urolithiasis. 2018 Aug;46(4):391-395. doi: 10.1007/s00240-017-1002-1. Epub 2017 Jul 29.
 • Kaygısız O, Türegün FA, Satar N, Özen E, Toksöz S, Doğan HS, Pişkin MM, İzol V, Sarıkaya Ş, Kılıçarslan H, Çiçek T, Öztürk A, Tekgül S, Önal B. Renal stone composition does not affect the outcome of percutaneous nephrolithotomy in children. World J Urol. 2018 May 14
 • Kaygısız O, Satar N, Güneş A, Doğan HS, Erözenci A, Özden E, Pişkin MM, Demirci D, Toksöz S, Çiçek T, Gürocak S, Kılıçarslan H, Nazlı O, Kefi A, İzol V, Beytur A, Sarıkaya Ş, Tekgül S, Önal B. Factors predicting postoperative febrile urinary tract infection following percutaneous nephrolithotomy in prepubertal children. J Pediatr Urol. 2018 May 5.

 

MAKALELER

Ulusal

 • Kilicarslan H, Vuruskan H, Dogan HS. Kadınlarda tüm stres üriner inkontinans tedavisinde otolog rektus fasyası kullanılarak yapılan pubovajinal sling. UÜ Tıp Fak Dergisi 33:11-14, 2007.
 • Kılıçarslan H, Yalçınkaya U, Vuruşkan H, Doğan HS, Kordan Y. Spermatik kordun miksoid liposarkomu: Olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi 33:499-501 2007.
 • Hakan Kılıçarslan, Mahmut Esat Danışoğlu, Hasan Serkan Doğan, Yakup Kordan. Tek seans-tek giriş perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz. Uludağ Ü Tıp Fak Dergisi 33:11-14, 2008.
 • H Serkan Dogan, Hakan Kılıçarslan, Bülent Oktay. Pediatrik perkütan nefrolitotomi sırasında oluşan kolon perforasyonu ve tedavisi. Türk Üroloji Dergisi 2009.
 • Bülent Oktay, Hakan Kılıçarslan, H Serkan Dogan, Yakup Kordan, İsmet Yavaşcaoğlu, Hakan Vuruşkan. Bening prostat büyümesi tedavisinde diyote lazer: Bir ön çalışma. Türk Üroloji Dergisi 2011, 37:25-29.

 

KİTAPLAR

Ulusal

 • Hakan Kılıçarslan, Seksuel Tıp Erkek ve Kadında Seksüel Fonksiyon Bozuklukları, 2004, 10.Bölüm, 321-329. ISBN- 975-6395-48-6

 

KONGRE FAALİYETLERİ (Konuşmacı, panelist, sözlü bildiri, poster bildiri)


a) Uluslararası

 • H Karboğa, G Gokce, E Yildiz, S Ayan, H Kilicarslan, E Y Gultekin. Effect Of Angiotensin Converting Enzyme Inhibition and Angiotensin II Type 1 Receptor Blockade on Apoptotic Changes in Contralateral Testis Following Unilateral Testicular Torsion. XX. EAU Congress- 16-19 March 2005, Istanbul, Turkey.
 • Ozturk M, Kordan Y, Dogan S, Vuruskan H, Kilicarslan H, Yavaşçaoğlu I, Oktay B. Association of urokinase gene 3’-UTR T/C polymorphism with recurrent urolithiasis in children. XVIIIth ESPU Congress, 6-7 Aralık 2006, Brüksel.
 • Ozturk M, Kordan Y, Dogan S, Vuruskan H, Kilicarslan H, Yavaşçaoğlu I, Oktay B. Association of urokinase gene 3’-UTR T/C polymorphism with recurrent urolithiasis in children. 22. Avrupa Üroloji Kongresi, 21-24 Mart 2007, Berlin.
 • Seyhan S, Yavascaoglu I, Kordan Y, Dogan HS, Kilicarslan H. Association of vitamin D receptor gene Taq 1 polymorphism. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting. 19-20 Ekim 2007, Antalya.
 • Gokten OE, Kilicarslan H, Dogan HS, Turker G, Kordan Y. The efficacy of levobupivacaine infiltration to nephrosthomy tract in combination with intravenous paracetamol on postoperative analgesia in percutaneous nephrolithotomy patients. 6. Eulıs Society Symposium October 15-17, 2009 Como İtaly.
 • Gokten OE, Kilicarslan H, Dogan HS, Turker G, Kordan Y. The efficacy of levobupivacaine infiltration to nephrosthomy tract in combination with intravenous paracetamol on postoperative analgesia in percutaneous nephrolithotomy patients. 27. WCE&SWL October 6-10, 2009 Munich, Germany.
 • Kilicarslan H, Kordan Y, C Cicek, Yavascaoglu I, Oktay B. Retrograde laser ablation of transitional cell carcinoma in renal collecting system by using flexible nephroureteroscope. 28. WCE&SWL September 1-4, 2010 Chicago, Illinois.

b) Ulusal

 • Ayan S, Kaya K, Gökçe G, Kılıçarslan H, Yarıcı H, Gültekin EY. Nörojenik Veya Anatomik Sebeplere Bağlı Olmayan İşeme Disfonksiyonlu Çocuklarda İlk Basamak Tedavisi Olarak Davranış Modifikasyonu İle Birlikte Tolterodinin Etkisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • Hakan Kılıçarslan, Kemal Kaya, Kemal Yıldırım, İhsan Bağcivan, Bülent Saraç, Gökhan Gökçe. Hipotiroidizimin tavşan korpus kavernozum düz kasındaki pürinerjik cevaplar üzerine etkileri. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • Hakan Kılıçarslan, Kemal Kaya, Kemal Yıldırım, İhsan Bağcivan, Bülent Saraç, Semih Ayan. Hipotiroidizimin tavşan korpus kavernozum düz kasındaki nitrerjik cevaplar üzerine etkileri. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • E Yıldız, Ö Özdemir, S Ayan, G gökçe, H Kılıçarslan, E Gül, F Kıvanç, S Kızılgedik. Mesane papiller ürotelyal neoplazmlarında Kİ-67, C-Myc protein ekspresyonları ile C-MYC protoonkogen amflikasyonunun tesbiti ve bunların tumor derecesi ve evresi ile ilişkisi. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 1-6 Ekim 2004, Gaziantep.
 • Ö Özdemir, E Gül, H Kılıçarslan, İ Sezgin. Mutated SSCP profiles of AZF gene in men infertility. Fetal Tıp; Prenatal Tanı, 30 Nisan- 2 Mayıs 2005, Antalya.
 • Gökçe G, Aktaş V, Ayan S, Kılıçarslan H, Gültekin Y. Perkütan nefrolitotomide postoperatif hemoglobin düşüşünü etkileyen faktörler. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005, İstanbul.
 • Hakan Kılıçarslan. 6. Ulusal Androloji Kongresi. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar. Tanım ve Sıklık, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
  S Ayan, G Gokce, H Yarıcı, H Kilicarslan, E Y Gultekin, E Yildiz, F Göze. Klasik renal hücreli karsinomda mikroskopik vasküler invazyon ve vasküler paternin diğer prognostikatörler ve metastaz ile ilişkisi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 • G Gokce, V Aktaş, D Kılınç, S Ayan, H Kilicarslan, Y Gultekin. Perkütan nefrolitotomide postoperatif hemoglobin düşüşünü etkileyen faktörler. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 • M Küçük, H Vuruskan, Y Kordan, Z Çalışkan, I Yavaşçaoğlu, H Kılıçarslan, B Oktay. Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasteridin rolü. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 • Hakan Kılıçarslan. Bursa Üroloji Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Aylık Toplantıları. Taş hastalığının tedavisinde perkütan nefrolitotomi (PNL), 3 Kasım 2006, Bursa.
 • Hakan Kılıçarslan. Priapizm tedavisindeki yenilikler. 7. Ulusal Androloji Kongresi. 6-9 Haziran 2007, Ankara
 • Doğan Hasan Serkan, Kılıçarslan Hakan, Kordan Yakup, Gasanov Feyzullah, Yavaşçaoğlu İsmet, Oktay Bülent Proksimal üreter taşlarının tedavisinde rijit üreterorenoskopinin etkinliği. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • Hakan Kılıçarslan. Anorgazmi nedenleri. Androlojide güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi. 5-7 Haziran 2008, İstanbul.
 • Ender Edincik, Yakup Kordan, Hasan Serkan Doğan, Hakan Vuruşkan, Hakan Kılıçarslan, İsmet Yavaşçaoğlu. Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL kullanımının serum TGF-Β 1 ve İdrar Β 2-Mikroglobülin Düzeylerine Etkisi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • Özgür Elvan Gökten, Hakan Kılıçarslan, Yakup Kordan, Hasan Serkan Doğan, İsmet Yavaşcaoğlu, Bülent Oktay. Erkek İnfertilisinde Genetik Değerlendirme. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • Hakan Kılıçarslan, Mahmut Esat Danışoğlu, Hasan Serkan Doğan, Yakup Kordan. Tek seans-tek giriş perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • Hakan Kılıçarslan. Nefron Koruyucu Cerrahi. 3. Üroonkoloji Kış Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) 4-8 Şubat 2009.

ARAŞTIRMA PROJESİ

Ulusal

 • Hakan Kılıçarslan, Prostatın cerrahi tedavisinde diyod lazer ile transüretral rezeksiyonun cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkilerinin ortaya konması. UÜTF Bilimsel Araştırma Projeleri T-2007/49, 12 ay
 • Hakan Kılıçarslan. Üriner sistem taşlarının spiral nonkontrast bilgisayarlı tomografi ile tanımlanan yoğunluklarının vücut dışı şok dalga (ESWL) tedavisin üzerine etkisi. UÜTF Bilimsel Araştırma Projeleri T (A)2009/12

 

PATENT VE ÖDÜLLER

Uluslararası

En iyi bildiri ödülü

 • Ozturk M, Kordan Y, Dogan S, Vuruksan H, Kilicarslan H, Yavaşçaoğlu I, Oktay B. Association of urokinase gene 3’-UTR T/C polymorphism with recurrent urolithiasis in children. 22. Avrupa Üroloji Kongresi, 21-24 Mart 2007, Berlin.

ATIFLAR

 • Ayan S, Kaloglu C, Gokce G, Kilicarslan H, Gultekin EY. Effect of insulin therapy to diabetic cystopathy: urodynamic and histological findings in a rabbit model. Scand J Urol. Nephrol, 33: 392-395, 1999.
 • Gokce G, Kilicarslan H, Ayan S, Tas F, Akar R, Kaya K, Gultekin EY. Genitourinary tuberculosis: A review of 174 cases. Scand J Infect Dis, 34: 338-340, 2002.
 • Kilicarslan H, Yildirim S, Bagcivan I, Ayan S, Sarac B, Sarioglu Y. Effect of chronic renal failure (CRF) on purinergic responses of corpus cavernosal smooth muscle in rabbits. BJU Int. 90: 596-600, 2002.
 • Bagcivan I, Gokce G, Ayan S, Yildirim S, Sarac B, Kilicarslan H, Sarioglu Y. Hydrogen-potassium ATPase inhibitors induce relaxation on rabbit prostatic strips in vitro Int J Urol 9: 641-644, 2002
 • Hakan Kılıçarslan, Gökhan Gökçe, Kemal Kaya, Semih Ayan, E Yener Gültekin. Penis fraktürlerinin cerrahi tedavisi. Ulusal Travma Dergisi, 9:54-56, 2003.
 • Bagcivan I, Kilicarslan H, Sarac B, Gokce G, Yildirim S, Ayan S, Sarioglu Y.The evaluation of the effects of renal failure on erectile dysfunction in a chronic renal failure (CRF) rabbit model. BJU Int, 91: 697-701, 2003.
 • Kilicarslan H, Sarac B, Bagcivan I, Gokce G, Yildirim S, Sarioglu Y. The effect of chronic renal failure on phosphodiesterase İnhibitor-induced relaxation responses in rabbit cavernosal strips. J European Pharmacology, 462: 155-60, 2003.
 • Kilicarslan H, Gokce G, Ayan S, Guvenal T, Kaya K, Gultekin EY. Predictors of outcome after in situ vaginal wall sling surgery. Int Urogynecol J Pel, 14: 339-341, 2003.
 • Kaya S, Poyraz O, Gokce G, Kilicarslan H, Kaya K, Ayan S. Role of genital mycoplasmata and other bacteria in urolithiasis. Scand J Infect Dis, 35: 315-317, 2003.
 • Akyol M, Kilicarslan H, Goze F, Emre S Granuloma annulare associated with prostate carcinoma. J Eur Acad Dermatol 17: 464-465, 2003
 • Gokce G, Bagcivan I, Kilicarslan H, Yildirim S, Gultekin EY, Sarioglu Y. Relaxation effect of adrenomedullin in isolated rabbit corpus cavernosum smooth muscle. BJU Int.93: 859-862, 2004.
 • Yildiz E, Gokce G, Kilicarslan H, Ayan S, Goze OF, Gultekin EY. Prognostic value of the expression of Ki-67, CD44 and vascular endothelial growth factor, and microvessel invasion, in renal cell carcinoma BJU Int 7: 1087-1093, 2004.
 • Gokce G, Topsakal K, Ayan S, Kilicarslan H, Gokce SF, Gultekin EY. Case report: Nonobstructive giant urethral stone with two safety pins. Int Urol Nephrol, 36: 65-66, 2004.
 • Ayan S, Kaya K, Topsakal K, Kilicarslan H, Gokce G, Gultekin Y. Efficacy of tolterodine as a first-line treatment for non-neurogenic voiding dysfunction in children. BJU Int 96: 411-4, 2005
 • Kilicarslan H, Bagcivan I, Yildirim MK, Sarac B, Kaya T. Effect of hypothyroidism on the NO/cGMP pathway of corpus cavernosum in rabbits. J Sex Med 3:830-837, 2006.
 • Seyhan S, Yavascaoglu I, Kilicarslan H, Dogan HS. Kordan Y. Associatıon of vitamin D receptor gene taq 1 polymorphism with recurrent urolithiasıs in children. International J Urology, 14:1060-2, 2007.